Llegeix-ne un fragment

Col·lecció plurilingües, 2018

ISBN: 979-10-95210-10-8

Tamany: 115 x 170 mm

Llengua: francès, català

(edició bilingüe comparativa)

Àudio: francès, català

Traducció: Ariadna Triadó Lado

Portada: la despeinada

Pàgines: 59

Partir

AUDIO FRANÇAIS

Marxar

ÀUDIO CATALÀ

Partir / Marxar

Traducció d’Ariadna Triadó Lado

Edició bilingüe (francès-català)
AMB ÀUDIO

La història d’un estranger que ve d’un país sorrenc del qual no sabem el nom, que marxa cap a una terra desconeguda. Una “altra” terra, diferent de la nostra. La història del qui recomença la seva vida, allà on la vida el condueix. La trobada amb una senyora gran, anònima, ella també. Les ganes d’anar a trobar-los ens guien al llarg d’aquestes línies. Les ganes, l’amor a la llengua, a l’altre també, a la llengua de l’altre…

La col·lecció plurilingües proposa relats breus, d’autors contemporanis francesos, espanyols o catalans, destinats a tots aquells i aquelles que vulguin aprendre o perfeccionar un idioma estranger (el francès, l’espanyol o el català), en edició bilingüe comparativa.

Una escriptura contemporània adaptada als estudiants. Els textos, d’autors contemporanis, francesos, espanyols o catalans, han estat concebuts especialment per a la col·lecció. L’escriptura s’ha adaptat al ritme d’aprenentatge de l’estudiant d’idiomes estranger, tant per l’atenció prestada a l’adequació de la llengua, com per la presència dels aspectes culturals que l’impregnen.

Una maquetació que facilita l’aprenentatge. Aquests llibres proposen una maquetació ideal per als qui volen aprendre un idioma, sigui quin sigui el seu nivell. Cada pàgina escrita en català disposa de la traducció francesa a la pàgina que es troba just a la seva esquerra. D’aquesta manera, el lector pot recórrer el text en funció de les seves necessitats i desigs: el principiant pot entendre’l amb l’ajuda de la traducció adjunta; l’alumne més experimentat pot llegir-lo sense consultar-la, plantejant-se, si ho desitja, el desafiament de traduir-lo per a comparar la seva versió amb la realitzada pel traductor.

Un àudio i/o un vídeo que enriqueixen l’aprenentatge de la llengua. Els plurilingües es llegeixen, però també s’escolten i/o es miren. Inclouen una versió àudio del text, que pot escoltar-se fragmentàriament (per capítols) o en la seva totalitat, permetent a l’alumne millorar la pronunciació i la comprensió oral al seu ritme. I un vídeo amb una entrevista amb l’autor que relata anècdotes de la història, així com detalls sobre el procés d’escriptura.

Partir / Marxar

Traducció d’Ariadna Triadó Lado

Edició bilingüe (francès-català)
AMB ÀUDIO

La història d’un estranger que ve d’un país sorrenc del qual no sabem el nom, que marxa cap a una terra desconeguda. Una “altra” terra, diferent de la nostra. La història del qui recomença la seva vida, allà on la vida el condueix. La trobada amb una senyora gran, anònima, ella també. Les ganes d’anar a trobar-los ens guien al llarg d’aquestes línies. Les ganes, l’amor a la llengua, a l’altre també, a la llengua de l’altre…

Llegeix-ne un fragment

Partir

AUDIO FRANÇAIS

Marxar

ÀUDIO CATALÀ

La col·lecció plurilingües proposa relats breus, d’autors contemporanis francesos, espanyols o catalans, destinats a tots aquells i aquelles que vulguin aprendre o perfeccionar un idioma estranger (el francès, l’espanyol o el català), en edició bilingüe comparativa.

Una escriptura contemporània adaptada als estudiants. Els textos, d’autors contemporanis, francesos, espanyols o catalans, han estat concebuts especialment per a la col·lecció. L’escriptura s’ha adaptat al ritme d’aprenentatge de l’estudiant d’idiomes estranger, tant per l’atenció prestada a l’adequació de la llengua, com per la presència dels aspectes culturals que l’impregnen.

Una maquetació que facilita l’aprenentatge. Aquests llibres proposen una maquetació ideal per als qui volen aprendre un idioma, sigui quin sigui el seu nivell. Cada pàgina escrita en català disposa de la traducció francesa a la pàgina que es troba just a la seva esquerra. D’aquesta manera, el lector pot recórrer el text en funció de les seves necessitats i desigs: el principiant pot entendre’l amb l’ajuda de la traducció adjunta; l’alumne més experimentat pot llegir-lo sense consultar-la, plantejant-se, si ho desitja, el desafiament de traduir-lo per a comparar la seva versió amb la realitzada pel traductor.

Un àudio i/o un vídeo que enriqueixen l’aprenentatge de la llengua. Els plurilingües es llegeixen, però també s’escolten i/o es miren. Inclouen una versió àudio del text, que pot escoltar-se fragmentàriament (per capítols) o en la seva totalitat, permetent a l’alumne millorar la pronunciació i la comprensió oral al seu ritme. I un vídeo amb una entrevista amb l’autor que relata anècdotes de la història, així com detalls sobre el procés d’escriptura.

Col·lecció plurilingües, 2018

ISBN: 979-10-95210-10-8

Tamany: 115 x 170 mm

Llengua: francès, català

(edició bilingüe comparativa)

Àudio: francès, català

Traducció: A. Triadó Lado

Portada: la despeinada

Pàgines: 59

Si t'agrada, t'agradaran

Patienter
Esperar

F. Brethenoux-Seguin

français
català

Peindre
Pintar

F. Brethenoux-Seguin

français
català

Diferent
Différente

Meritxell Martínez

català
français

español
français

español
français

Utilizamos cookies para mejorar tu navegación. Aceptando, consientes su uso.