Bernard Noël

Bernard Noël neix el 1930 a El Aveyron (França). Després de la publicació del seu primer llibre, Extractes del cos (Extraits du corps, Éditions de Minuit, 1958), la seva escriptura es submergeix en un silenci que durarà nou anys i que es trencarà amb l’aparició de La cara de silenci (La Face de silence, Flammarion, 1967). Dos anys més tard publica El castell de Cène (Le Château de Cène, Éditions Jérôme Martineau, 1969) sota el pseudònim d’Urbain d’Orlhac, obra que el conduirà als tribunals per ultratge als bons costums. Des d’aleshores la seva escriptura no ha deixat de qüestionar les formes de dominació que perverteixen la llengua i la priven de sentit: L’ ultratge a les paraules (L’Outrage aux mots, Pauvert, 1975), La síndrome de Gramsci (Le Syndrome de Gramsci, P.O.L., 1994) i La castració mental (La Castration mentale, P.O.L., 1997), entre molts altres títols. Des d’aleshores, la seva obra no ha parat d’ ampliar-se: poesia, novel·la, assaig, teatre, història, pintura…

autor

traductor

Chutes / Caídas

Chutes
Caídas

Teresa Soto

Utilizamos cookies para mejorar tu navegación. Aceptando, consientes su uso.